Neohodnoceno

RRC Wheel Gel Plus 1L + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 96443
401 Kč
Kategorie: Čištění disků
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Wheel Gel Plus

- RRC Wheel Gel Plus je přípravek se zlepšenou recepturou, určený pro čištění ráfků. Velmi účinně proniká nečistotami. Produkt silně reaguje s kovovou sraženinou, což má za následek intenzivní, krvavý odstín gelu.

- Doporučeno pro silně zašpiněné ráfky.

Vlastnosti:

- přípravek určený pro čištění ráfků

- vylepšené složení gelu umožňuje delší pronikání nečistot a pomalejší odpařování

- při kontaktu s kovovými nečistotami způsobuje „krvácení“.

- přípravek ulpívá na povrchu ve formě rovnoměrné gelové glazury, takže je jeho tok velmi pomalý

- neutrální pH

- připraven k použití

- aplikovat podle doporučení

Použití:

- před použitím lahvičku protřepejte

- rozstřikujte na ráfky kola, brzdy a komponenty zavěšení

- pro ještě lepší účinek použijte kartáč vhodný na čištění kol

- v případě velkých skvrn nechte činidlo působit na povrch několik minut

- opláchněte vodou, nejlépe pod tlakem

- povrch dokonale osušte čistým mikrovláknem

- podle potřeby tyto kroky opakujte

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- nepoužívejte na nepůvodní lakovaná kola

- skladujte na suchém a chladném místě při 10-25 °C

- při teplotách pod 10 °C může nastat problém s postřikem produktu kvůli jeho hustotě

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte zaschnout

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.