Neohodnoceno

RRC Water Spot Remover GEL 1L / WSR

Skladem (5 ks)
Kód: 93145
574 Kč
Kategorie: Odstraňovače vodních skvrn
Hmotnost: 44105 kg

RRC Water Spot Remover Gel

- Přípravek RRC Water Spot Remover Gel se používá k odstranění  vodních a jiných skvrn z jakéhokoliv skleněného povrchu, lze také použít k odstranění keramických povlaků, vosků a tekutých      stěračů
  ze skla a lakovaných povrchů.
- Gelová konzistence zabraňuje stékání a zajišťuje delší kontakt s čištěným povrchem.

Vlastnosti:

- doporučuje se pro čištění vnějšího skla a lakovaných, keramických povrchů
- odstraní zaschlé vodní skvrny, skvrny od soli, mapy a skvrny od slunce
- silný přípravek na bázi kyseliny
- gelová konzistence usnadňuje aplikaci
- bezpečné pro povrch, který se má čistit, když se používá podle pokynů

Použití:

- před nanesením kapaliny RRC Water Spot Remover GEL důkladně omyjte povrch který se chystáte vyčistit a   osušte jej
- vždy pracujte na vyčištěném, suchém a chladném povrchu
- aplikujte přípravek pomocí aplikátoru
- vetřete přípravek krouživými pohyby do povrchu a vyčkejte několik desítek sekund, v závislosti na stupni jeho   znečištění
- nenechávejte výrobek na skleněném povrchu déle než 1 minutu
- nenechávejte výrobek na lakovaném povrchu déle než 2 minuty
- opláchněte tekoucí vodou a povrch otřete dosucha

Doporučení:

- před prvním použitím produktu, zkontrolujte jeho účinek na špatně viditelném místě
- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci
- agresivní produkt, v extrémních případech může způsobit zašpiněné sklo
- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 ° C
- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí
- nenechávejte na povrchu zaschnout
- uchovávejte mimo dosah dětí
- chraňte pokožku během aplikace.
- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.