Neohodnoceno

RRC Upholstery Cleaner FOAMING 1L / Pěna na čištění čalounění

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 92605
309 Kč
Kategorie: Čistič čalounění
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Upholstery Cleaner FOAMING

- Pěnový čisticí prostředek na čalounění RRC Upholstery Cleaner FOAMING je účinný vysoce pěnivý koncentrát určený k čištění různých typů tkanin.
-
Zejména se doporučuje pro odstraňování nečistot z autosedaček, koberců, podlahových krytin a koberců.

Vlastnosti:

- speciální složení koncentrátu, které pomáhá rozpouštět nečistoty z různých povrchů materiálu

- zvláště doporučeno pro čištění: koberce, sedačky, podlahové krytiny

- koncentrát pro ředění vodou

- nedoporučuje se k čištění čelních stěn, bočnic a jiných tvrdých částí. Pro tento typ povrchu doporučujeme čistič čalounění s nízkým pěněním RRC CarWash UPHOLSTERY CLEANER LOW-FOAMING

- aplikování podle doporučení

Použití:

- povrch důkladně vysajte

- lahvičku před použitím protřepejte

- zřeďte koncentrát s vodou

mírné znečištění - 1:20 (50 ml přípravku na 1 litr vody) 

silné znečištění   - 1:10 nebo 1: 8 (100 ml přípravku pro 1 litr vody nebo 120 ml přípravku pro 1 litr vody)

- koncentrát lze použít jako odstraňovač skvrn

- naneste kartáčem nebo houbou

- očistěte kruhovými nebo příčnými pohyby v závislosti na povrchu

- kontrolujte proces čištění, opláchněte kartáč / houbu v čisté vodě v závislosti na stupni znečištění

- opláchněte vodou

- otřete povrch čistým hadříkem

Doporučení:

POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 ° C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.