Neohodnoceno

RRC Tire & Rubber Cleaner 1L + Dávkovač

Skladem (5 ks)
Kód: 92483
229 Kč
Kategorie: Čištění pneumatik
Hmotnost: 44105 kg

RRC Tire & Rubber Cleaner

- Čistič pneumatik RRC Tire & Rubber Cleaner pracuje okamžitě, proniká nečistotami a účinně je odděluje od povrchu, odmašťuje povrch pneumatiky a zanechává ji čistou.

- Po očištění pneumatik RRC Tire & Rubber Cleaner doporučujeme použít gel RRC Tire Dressing pro efekt tmavě černé gumy.

Vlastnosti:

- čisticí prostředek na pneumatiky a gumu

- zanechává povrch odmaštěný

- připraven k použití, není třeba ředění

- bezdotykové použití, není nutné žádné čištění

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- použijte spoušť pro nanesení čistícího prostředku na pneumatiku nebo jiné pryžové komponenty

- počkejte 1 - 2 minuty, v případě velmi těžkých nečistot mechanicky očistěte kartáčem

- opláchněte vodou, nejlépe pod tlakem

- povrch osušte čistým mikrovláknem

Doporučení:

- NEPOUŽÍVEJTE na nenatřené, chromované a leštěné ráfky

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.