Neohodnoceno

RRC Tire Paint 1L / Černidlo na pneumatiky

Skladem (>5 ks)
Kód: 94258
447 Kč
Kategorie: Údržba pneumatik
Hmotnost: 44105 kg

RRC Tire Paint

- prostředek RRC Tire Paint poskytuje starým a opotřebovaným pneumatikám svěží, přírodní a zabarvený matný vzhled na černé pneumatice. Velmi snadno se nanáší, rychle schne a zanechává matný přírodní efekt.

Vlastnosti:

- oživení barvy pneumatiky

- rychle schne a zanechává matný efekt

Použití:

- očistěte povrch pneumatiky od uvolněných nečistot (nejlépe pomocí suchého mikrovlákna nebo štětce)

- lahvičku před použitím protřepejte

- zředte přípravek vodou v poměru 1: 1

- na suchý povrch naneste tenkou vrstvu přípravku štětcem, aplikátorem houby nebo stříkacím zařízením

- k dosažení lepšího účinku lze použít neředěný přípravek

- nechte přípravek absorbovat (asi 1 minutu) a potom přebytečný produkt odstraňte suchým hadříkem

- v případě potřeby přípravek před sušením omyjte teplou mýdlovou vodou, počkejte 15 minut. do úplného zaschnutí

- v případě potřeby postup opakujte

Doporučení:

 

- testy ukazují, že trvanlivost výrobku závisí na typu gumy, z níž je pneumatika vyrobena, a na způsobu jejího použití

- výrobek je určen k použití pouze na pneumatiky, nepoužívejte na gumové stěrače

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

- přípravek na vodní bázi, neobsahuje těkavé organické sloučeniny

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.