Neohodnoceno

RRC Tire Dressing 1L

Skladem (4 ks)
Kód: 92087
459 Kč
Kategorie: Údržba pneumatik
Hmotnost: 44105 kg

RRC Tire Dressing

- oživovač pneumatik RRC Tire Dressing ve formě gelu je silikonový přípravek pro leštění a údržbu pneumatik.

- vytváří hydrofobní vrstvu, díky které chrání pneumatiku před škodlivými povětrnostními podmínkami a jinými znečišťujícími látkami.

- působí na povrchu pneumatiky až několik týdnů.

Vlastnosti:

- multifunkční gel na pneumatiky

- chrání gumu před povětrnostními vlivy

- dodává pneumatikám sytou barvu

- pro údržbu pneumatik

- zpomaluje proces stárnutí pryže

- Plášť na pneumatiky vytváří vodoodpudivý povlak, který zabraňuje ulpívání nečistot

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- očistěte povrch pomocí RRC Tire & Rubber Cleaner

- naneste malé množství produktu na aplikátor pneumatik nebo houbu

- vetřete do boku pneumatiky

- pro lepší účinek opakujte aplikaci po 5 minutách

- odstraňte přebytek gelu pomocí mikrovlákna

Doporučení:

- nepoužívejte na boční stěny u motocyklů!

- výrobek je určen k použití pouze na pneumatikách, nepoužívejte na gumové stěrače

- trvanlivost závisí na správné přípravě pneumatiky před nanesením gelu

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný

- nepoužívejte na plném slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.