Neohodnoceno

RRC Tar&Glue Remover 1L / Odstraňovač dehtu + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 92445
367 Kč
Kategorie: Odstraňovače nečistot
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Tar and Glue Remover

- odstraňovač RRC Tar & Glue Remover je velmi účinný čistič lakovaných povrchů. S jeho pomocí odstraníte zbytky dehtu, asfaltu, zaschlého lepidla a pryskyřice.


Vlastnosti:

- speciální čisticí přípravek na lakované povrchy

- dokonale odstraňuje dehet, pryskyřici, tvrzená lepidla a stromovou mízu

- pro přípravu povrchu vosků a jiných ochranných nátěrů

- bezkontaktní aplikace

- připraven k použití

- aplikujte pouze na lakované povrchy

- bezpečný pro povrch, který má být čištěn, když je používán podle pokynů

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- špinavý, suchý povrch postříkejte rozprašovačem ze vzdálenosti přibližně 15 cm, počkejte 5-10 minut

- důkladně opláchněte vodou pod tlakem

- podle potřeby tyto kroky opakujte

- po nanesení přípravku RRC Tar & Glue Remover by mělo být vozidlo důkladně umyto šamponem RRC Shampoon

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- aplikujte pouze na suchý povrch

- NEPOUŽÍVEJTE na kaučuk, hliník nebo součásti vyrobené z plastů nízké kvality

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- nepoužívat na neoriginální barvy (nízká kvalita)

- uchovávejte mimo dosah dětí

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.