Neohodnoceno

RRC Surface Cleaner 1L / Univerzální čistič + Dávkovač

Skladem (3 ks)
Kód: 96535
286 Kč
Kategorie: Povrchový čistič
Hmotnost: 44105 kg

RRC Surface Cleaner 

- univerzální čistič povrchů RRC Surface Cleaner je čistič na bázi alkoholu. 

- odstraňuje všechny nečistoty a odmašťuje povrch. 

- to vám umožní odstranit různé typy zbytků během jedné aplikace. 

Vlastnosti:

- odstraňuje nečistoty

- odmašťuje povrch

- příjemná vůně

Použití:

- nastříkejte na povrch

 - otřete mikrovláknem

- nechte zaschnout

Doporučení:

- skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.