Neohodnoceno

RRC Rubber Silicone / Silikon na těsnění

Skladem (5 ks)
Kód: 229
171 Kč

RRC Rubber Silicone

přípravek RRC Rubber Silicone na gumová a silikonová těsnění - maže, chrání a zachovává gumová těsnění.Obnovuje elasticitu

Ideální pro údržbu automobilových těsnění na dveřích, nosičích zavazadel a oknech. Brání v praskání a vysychání.

Vlastnosti:

údržba těsnících a pryžových prvků

zvlhčuje gumové povrchy

způsobuje tlumený efekt

vytváří průhlednou vrstvu, která poskytuje ochranu

zcela bezpečné pro gumové prvky

Použití:

na suchý a vyčištěný povrch aplikujte přípravek lehkým přitlačením houby k povrchu

vždy směrujte houbu dolů

aplikujte rovnoměrně

Doporučení:

před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

uchovávejte mimo dosah dětí

chraňte pokožku během aplikace.

po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.