Neohodnoceno

RRC Quick Detailer Plus 1L + Dávkovač Vůně žvýkačky

Skladem (2 ks)
Kód: 93282
344 Kč
Kategorie: QD - QUICK DETAILER
Hmotnost: 44105 kg

RRC Quick Detailer Plus 

RRC Quick Detailer + zvýrazní hloubku barvy vašeho laku a maskuje drobné škrábance. 

Nepoškozuje vosk ani keramický povlak. Místo toho vytváří hydrofobní povlak (kapající účinek), účinně odpuzuje prach, vodu nebo prachové částice. 

Správné použití  RRC Quick Detailer + na vozidle vydrží až několik mycích cyklů.

Vlastnosti:

- speciálně vytvořené pro použití na vozidla pokrytá voskem a keramickým povlakem

- ideální pro leštění autolaku

- vyplňuje malé škrábance a defekty na lakovaných površích

- extrahuje barevnou hloubku z lakovaných prvků

- vytváří hydrofobní nebo vodoodpudivý povlak

- prostředek lze použít na suchý i mokrý lak

- vůně žvýkačky

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- před nanesením leštidla RRC Quick Detailer + se doporučuje důkladně umýt vozidlo aktivním pěnou RRC Active Foam a řádně umýt šamponem RRC Shampoo.

Quick Detailer mokrá aplikace: 

nastříkejte prostředek, spláchněte přebytečný RRC Quick Detailer + a osušte

Quick Detailer suchá aplikace: 

použijte dva ručníky vyrobené z měkkých mikrovláken, nastříkejte přípravek na mikrovlákno a setřete jej na povrch, druhým mikrovláknem otřete přebytečný RRC Quick Detailer + pro lesk

Doporučení:

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný

- nepoužívejte na přímém slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.