Neohodnoceno

RRC Quick Detailer 1L + Dávkovač Vůně exotického ovoce

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 92162
298 Kč
Kategorie: QD - QUICK DETAILER
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Quick Detailer

- RRC Quick Detailer zvýrazní hloubku barvy vašeho laku a maskuje drobné škrábance.

- Správné použití RRC Quick Detailer na vozidle vydrží až několik mycích cyklů.

Vlastnosti:

- vytváří kluzký a hladký povrch s vysokým leskem

- hydrofobní povlak (kapající účinek)

- účinně odpuzuje vodu nebo prachové částice.

Použití:

- před aplikací lahvičku protřepejte.

- ujistěte se, že je povrch chladný, nepoužívejte na plném slunci.

- nastříkejte produkt na povrch.

- povrch jemně otřete suchým hadříkem z mikrovlákna a vyleštěte

- nejlepší je nanést produkt po každém mytí vozidla.

Doporučení:

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5 - 25 °C.

- chraňte produkt před mrazem.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.