Neohodnoceno

RRC Plastic Dressing 1L / Oživovač plastů + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 98003
459 Kč
Kategorie: Kondicionér na plasty
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Plastic Dressing

- Účinný silikonový přípravek RRC Plastic Dressing je určený k údržbě vnějších plastových prvků automobilu.

- Poskytuje efekt hluboké a čisté barvy, která zůstane na plastovém povrchu i po použití mycích linek. Dává povrchu hydrofobní účinek.

Vlastnosti:

   - příprava na vnější plasty

   - chrání před povětrnostními podmínkami

   - obnovuje nasycené barvy na plasty

   - vytváří ochranný povlak s hydrofobním účinkem

Použití:

  - očistěte povrch pomocí přípravku RRC Plastic Cleaner

  - naneste rovnoměrně malé množství produktu RRC Plastic Dressing na aplikátor a  ošetřete s ním určený prvek automobilu

  - odstraňte přebytek přípravku pomocí ručníko z mikrovlákna

Doporučení:

 - nepoužívejte pro vnitřní plasty

 - trvanlivost závisí na správné přípravě a očištění plastového povrchu

 - před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

 - skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 ?

 - nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

 - před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

 - uchovávejte mimo dosah dětí

 - chraňte pokožku během aplikace.

 - po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.