Neohodnoceno

RRC Leather cleaner STRONG 1L / Čistič kůže

Skladem (>5 ks)
Kód: 92728
539 Kč
Kategorie: Kůže
Hmotnost: 44105 kg

RRC Leather cleaner STRONG

RRC Leather cleaner STRONG je silný a účinný čisticí prostředek. Odstraňuje nečistoty a skvrny z hladkých kůží. Díky silné receptuře se dokáže vypořádat se zanedbanými

  skvrny a bezpečně obnovit jejich původní barvu. 

- Neutralizuje nepříjemné pachy, jako jsou: cigaretový kouř, lidský pot, kuchyňské pachy a další.

Vlastnosti:

- speciální příprava na čištění hladkých kůží automobilů, nábytku a kožených doplňků

- zvláště doporučeno pro silně zašpiněné, světlé čalounění

- připraven k použití

- mírně alkalické pH

- přípravek by neměl být používán na otevřené a drsné kůže: nubuk, semiš, velur, anilinová kůže

Použití:

- povrch důkladně vysajte

- lahvičku před použitím protřepejte

- používejte přípravek na čištění kůže pomocí pěnového čističe

- naneste pěnu kartáčem nebo houbou

- čištěte kruhovými nebo příčnými pohyby v závislosti na povrchu

- kontrolujte proces čištění, v závislosti na stupni znečištění, opláchněte kartáč / houbu čistou vodou

- zbytky přípravku odstraňte vlhkým hadříkem z mikrovlákna

- nechte jej zaschnout nebo otřít čistým hadříkem z mikrovlákna

- po očištění povrchu pomocí přípravku na čištění kůže doporučujeme pro údržbu a zajištění pružnosti kůže použít RRC Leather Conditioner

Doporučení:

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.