Neohodnoceno

RRC Leather Cleaner SOFT 1L / Čistič kůže

Skladem (>5 ks)
Kód: 92681
516 Kč
Kategorie: Kůže
Hmotnost: 44105 kg

RRC Leather Cleaner SOFT

RRC Leather Cleaner SOFT je jemný a účinný čisticí prostředek, který odstraňuje nečistoty a skvrny z hladkých kůží. 

- Speciální receptura byla zvolena pro každodenní bezpečnou péči o kožené povrchy. Neutralizuje nepříjemné pachy, jako je cigaretový kouř, lidský pot, kuchyňské vůně a další.

Vlastnosti:

- specializovaný přípravek na čištění hladké kůže automobilu, nábytku a koženého zboží

- doporučeno pro pravidelné čištění

- připraven k použití

- neutrální pH

- přípravek by neměl být používán na otevřené a drsné kůže: nubuk, semiš, velur, anilinová kůže

Použití:

- důkladně vysajte čištěný povrch

- lahvičku před použitím protřepejte

- používejte přípravek na čištění kůže 

- naneste pěnu kartáčem nebo houbou

- čistěte kruhovými nebo příčnými pohyby v závislosti na povrchu

- kontrolujte proces čištění, v závislosti na stupni znečištění, opláchněte kartáč / houbu čistou vodou

- zbytky přípravku odstraňte vlhkým hadříkem z mikrovlákna

- nechte jej zaschnout nebo otřít čistým hadříkem z mikrovlákna

- po očištění povrchu pomocí přípravku na čištění kůže doporučujeme pro údržbu a zajištění pružnosti kůže použít RRC Leather Conditioner

Doporučení:

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace

- po použití si důkladně umyjte ruce

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.