Neohodnoceno

RRC Leather Cleaner EXTREME 1L / Čistič kůže

Skladem (5 ks)
Kód: 92995
562 Kč
Kategorie: Kůže
Hmotnost: 44105 kg

RRC Leather Cleaner EXTREME

- Silný čistič na kůži RRC Leather Cleaner EXTREME je nejvýkonnější přípravek ze série Leather Cleaner od RR Customs. Je určen k čištění silně zanedbaných kůží.

- Díky speciálnímu složení účinně odstraňuje nečistoty a neutralizuje nepříjemné pachy, jako je cigaretový kouř, lidský pot a další. 

- Věnováno profesionálním detailním studiím a myčkám aut. 

Vlastnosti: 

- silná, profesionální příprava na čištění hladké kůže v autech, nábytku a koženém zboží

- připraveno k použití pomocí pěny

- alkalické pH

- přípravek by neměl být používán na otevřené a drsné kůže: nubuk, semiš, velur, anilinová kůže

Použití:

- povrch důkladně vysajte

- lahvičku před použitím protřepejte

- používejte přípravek na čištění kůže pomocí pěnového čističe

- naneste pěnu kartáčem nebo houbou 

- očistěte kruhovými nebo příčnými pohyby v závislosti na povrchu

- kontrolujte proces čištění, v závislosti na stupni znečištění, opláchněte kartáč / houbu čistou vodou

- zbytky přípravku odstraňte vlhkým hadříkem z mikrovlákna

- nechte jej zaschnout nebo otřít čistým hadříkem z mikrovlákna

 - po očištění povrchu pomocí přípravku na čištění kůže doporučujeme pro údržbu a zajištění pružnosti kůže použít RRC Leather Conditioner

Doporučení:

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

-skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- produkt pro profesionální použití

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.