Neohodnoceno

RRC IPA Isopropylalkohol 1L

Skladem (>5 ks)
Kód: 92285
252 Kč
Kategorie: IPA
Hmotnost: 44105 kg

RRC IPA isopropylalkohol

- RRC IPA isopropylalkohol je profesionální čisticí prostředek na lakované povrchy. Rozpouští oleje a tuky, odstraňuje nečistoty. 

- Zanechává povrch čistý a odmaštěný. Rychle se vypařuje.

Vlastnosti:

- čisticí přípravek na lakované povrchy na bázi alkoholu

- rozpouští oleje, tuky a jiné nečistoty

- produkt doporučený k odmaštění povrchů během renovací laku, k odstranění zbytků leštících past nebo před nanesením vosků nebo jiných nátěrů.

- připraven k použití

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- naneste produkt na čištění mikrovláknem

- povrch důkladně očistěte

- otřete do sucha

Doporučení:

POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- produkt pro profesionální použití

- hořlavý produkt

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- skladujte na suchém a chladném místě při 5-25°C

- chraňte pokožku během aplikace, dráždí ji

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.