Neohodnoceno

RRC Interior Dressing 1L / Ochrana plastů + Dávkovač Vůně lesního ovoce

Skladem (2 ks)
Kód: 93329
390 Kč
Kategorie: Ochrana plastů
Hmotnost: 44105 kg

RRC Interior Dressing

- přípravek RRC Interior Dressing vytvoří na plastovém povrchu film, který plast chrání a zdůrazňuje barevnou hloubku vnitřních plastových, gumových a vinylových prvků. 

- Ideální pro pravidelnou péči o lesklé a matné povrchy.

Vlastnosti:

- jemný přípravek pro oživení a ochranu vnitřních plastů

- vytváří antistatickou vrstvu

- zanechává UV filtr, který zabraňuje vyblednutí

- vůně lesního ovoce

- hustá konzistence

- bezpečný pro očištěný povrch

Použití:

- před použitím protřepejte

- naneste malé množství přípravku RRC Interior Dressing pomocí utěrky z mikrovlákna nebo aplikujte rozprašovačem ze vzdálenosti 15 cm

- stříkaný povrch důkladně otřete hadříkem z mikrovlákna

- pro zvýšení efektu opakujte a aplikujte druhou vrstvu přípravku RRC Interior Dressing

Doporučení

- vyvarujte se stříkání na čalounění a okna

- skladujte na suchém a chladném místě při 5-25°C

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.