Neohodnoceno

RRC Interior Cleaner 1L / Čistič potahových látek + Dávkovač Vůně lesního ovoce

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 74173
286 Kč
Kategorie: Čistič čalounění
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Interior Cleaner

- Čisticí prostředek RRC Interior Cleaner na interiérové čištění, je určen k čištění textilních materiálů pro čalounictví v automobilovém průmyslu. Připraveno k použití bez

  nutnosti ředění.

 - Doporučuje se k odstraňování nečistot ze sedadel, koberečků, stropnic, bočních panelů a kožených materiálů 

 - Vůně lesního ovoce 

Vlastnosti:

- příprava na odstranění nečistot z potahových látek, čalounění automobilů

- připraven k použití, není třeba ředění

- doporučeno k čištění: křesla, koberečky, potahy, boční panely a další

- aplikovat podle doporučení

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- aplikujte přípravek na mikrovlákno

- čistěte kruhovým pohybem, podél okrajů a sešívání podélnými pohyby

- osušte čistým, suchým a savým hadříkem z mikrovlákna

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím zkontrolujte účinek výrobku na těžko viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nepoužívejte na horké povrchy

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.