Neohodnoceno

RRC Hardcore 1L / Čistič motorů

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 92315
275 Kč
Kategorie: Odstraňovače nečistot
Hmotnost: 1.5 kg
Položka byla vyprodána…

 RRC HARDCORE

- Čistič motoru RRC Hardcore je koncentrát pro  čištění velmi silně znečištěných povrchů s velmi širokou škálou aplikací. 

- Odstraňuje veškeré nečistoty z vozidel a strojů, včetně mastnoty, oleje a dehetu. 

- Čistič motoru RRC Hardcore je nejsilnější produkt ze sortimentu RRCustoms!

Vlastnosti výrobku:

- silný koncentrovaný čisticí prostředek.

- odstraňuje veškeré nečistoty, včetně mastnoty.

- výkonný dvoufázový čistič - před použitím vyžaduje protřepání.

- koncentrát - nanášet pouze správně naředěné podle pokynů!

- odstraňovač mastnoty, oleje a dehtu.

- může být použit jako pěna (doporučeno), nebo postřik.

- neobsahuje fosfáty.

- doporučeno k čištění karoserií nákladních automobilů, přívěsů, kontejnerů, autoplachet, podvozků, motorů.

Použití:

- přípravek před použitím důkladně promíchejte

- nařeďte s vodou podle tabulky ředění = Nepoužívejte čistý koncentrát!!!

1:10 těžké nečistoty

1:20 lehčí nečistoty 

1: 100 jemné znečištění

- Výsledný roztok nastříkejte tlakovým nebo pěnotvorným zařízením (tlak 4-7 atm - v závislosti na trysce) od spodních částí k horní části.

- Vyčkejte cca 30 sekund a poté důkladně opláchněte vodou.

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu, vyzkoušejte jeho účinek na špatně viditelném místě.

- výrobek by neměl být dlouhodobě v kontaktu s hliníkovými částmi a jinými slitinami lehkých kovů.

- buďte opatrní při nanášení na čerstvě lakované prvky.

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5 - 25°C.

- Nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí.

- nenechávejte zaschnout.

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci.

- uchovávejte mimo dosah dětí.

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

- produkt pro profesionální použití

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.