Neohodnoceno

RRC Glass Polish Paste / leštící pasta na sklo

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 231
309 Kč
Kategorie: Čištění skel
Položka byla vyprodána…

RRC Glass Polishing Paste

- Profesionální leštící pasta RRC Glass Polishing Paste, pro leštění a čištění oken a skla auta. Používá se při odstraňování škrábanců, skvrn po tvrdé vodě nebo skvrn od

  znečištěné vozovky. Produkt je určen pro profesionály.

Vlastnosti:

- profesionální přípravek na odstranění škrábanců ze skla a jiných skleněných povrchů

- umožňuje vyleštit povrch a dosáhnout tak hladkého efektu

- na bázi oxidu ceru

- použití pro mechanické leštění

- připraven k přímému použití

- efektivní použití vyžaduje vysoké zkušenosti

Použití:

- leštěný povrch důkladně omyjte

- naneste produkt na plsť nebo houbu

- přípravek rovnoměrně rozprostřete po povrchu 

- leštit pomocí lešticího stroje

- vyvarujte se leštění na jednom místě, aby nedošlo k poškození skla

- po ukončení procesu leštění opláchněte zbytky pasty vodou a odstraňte pomocí RRC Glass Cleaner

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před leštěním očistěte sklo RRC Glass Cleaner

- k leštění používejte plstěné nebo houby

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- produkt pro profesionální použití

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.