Neohodnoceno

RRC Glass Cleaner 1L + Dávkovač Vůně moře

Skladem (2 ks)
Kód: 93121
286 Kč
Kategorie: Čištění skel
Hmotnost: 1.5 kg

RRC GLASS CLEANER 

- RRC Glass Cleaner účinně odstraňuje zaschlé nečistoty a mastné skvrny z plastů, oken automobilů, oken a zrcadel. Vzorec CrystalGloss zajišťuje, že čištěný povrch zůstává bez

  šmouh a nevyžaduje leštění. Má velmi dobré odmašťovací vlastnosti, díky čemuž dobře pracuje i se silně mastnými skleněnými povrchy uvnitř automobilu.

Vlastnosti:

- účinně rozpouští nečistoty na skleněných površích

- na základě vzorce CrystalGloss

- nezanechává šmouhy, nevyžaduje leštění

- bezpečné pro plasty, okna automobilů, okna a zrcadla

- bezpečné pro lakované, leštěné kovy, chromované, eloxované, práškově lakované, uhlíkové vlákno nebo potažené vinylovými fóliemi

- připraven k použití

Použití:

- naneste kapalinu rozprašovačem na povrch, který chcete čistit

- otřete do sucha hadříkem, který nepouští vlákna

- v případě potřeby zopakujte výše uvedené kroky

Doporučení:

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.