Neohodnoceno

RRC Film Cleaner 1L / Čistič Folií

Skladem (5 ks)
Kód: 92610
286 Kč
Kategorie: Čistič folií
Hmotnost: 44105 kg

RRC Film Cleaner

- čistič RRC Film Cleaner je určený k použití odstranění nečistot z folií. 

- Hluboko proniká špínou a rozpadá se na částice.

Vlastnosti:

- odstraňuje nečistoty od mastnoty

- odstraňuje odolné skvrny

- má neutrální pH

- nezanechává žádné stopy, změnu barvy nebo zápach

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- lahvičku před aplikací protřepejte.

- povrch, který má být čištěn, by měl být chladný a produkt by měl být používán ve stínu

- nastříkejte čistič filmu na magickou houbu a naneste na fólii

- vyčkejte 10–60 sekund a vyčištěný prvek očistěte mikrovláknem do sucha

- v případě potřeby proces čištění zopakujte

Doporučení:

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- skladujte na suchém a chladném místě

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.