Neohodnoceno

RRC Deironizer 1L + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 93565
344 Kč
Kategorie: Odstraňovače nečistot
Hmotnost: 44105 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Deironizer 

- Přípravek pro odstraňování kovových nečistot RRC Deironizer

- Deironizer odstraňuje kovové nečistoty z lakovaných a skleněných povrchů. Díky použití hydratačních látek může zůstat na laku až 30 minut.

Vlastnosti výrobku:

- rozpouští nečistoty kovového původu, včetně poletavé rzi

- při kontaktu s kovovými nečistotami způsobuje „krvácení“

- neutrální pH

- čistič na lakované a skleněné povrchy

- pro bezkontaktní aplikaci

- při používání podle doporučení, bezpečný pro čištěný povrch

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- aplikujte deironizátor na čistý povrch, při nanášení špinavého laku může dojít ke snížení výkonu produktu

- na povrch, který má být čištěn, naneste rovnoměrně tenkou vrstvu

- v závislosti na typu kontaminace ponechte produkt na prvcích po dobu 15 až 30 minut

- důkladně opláchněte vodou

- podle potřeby tyto kroky opakujte

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu, vyzkoušejte jeho účinek na špatně viditelném místě.

- nepoužívejte na nelakované plasty

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C.

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí.

- nenechávejte zaschnout!

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci.

- uchovávejte mimo dosah dětí.

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

- produkt pro profesionální použití

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.