Neohodnoceno

RRC Defroster 1L / Odmrazovač oken + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 93114
171 Kč
Kategorie: Odmrazování
Hmotnost: 1.5 kg
Položka byla vyprodána…

RRC DEFROSTER

- Odmrazovač oken RRC Defroster odstraňuje námrazu ze skleněných povrchů bez poškrábání. Funguje okamžitě a zabraňuje opětovnému zamrznutí.

Vlastnosti:

- přípravek na rychlé odstranění námrazy

- určený pro okna a zrcátka automobilů

- bezpečný pro lak, stěrače, těsnění a další vnější prvky automobilu

- efektivní i při silných mrazech

- bezkontaktní aplikace

- připraven k použití

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- rovnoměrně postříkejte plochu malým množstvím tekutiny a chvíli vyčkejte

- očistěte povrch pomocí stěračů

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.