Neohodnoceno

RRC Car Wash Wipe Out 1L / Odmašťovač

Skladem (>5 ks)
Kód: 92001
344 Kč
Kategorie: Odmašťovače
Hmotnost: 1.5 kg

RRC Car Wash Wipe Out 

- speciální kapalina RRC Car Wash Wipe Out pro závěrečnou kontrolu laku. Důkladně odstraňuje zbytky lešticí pasty a zbytky lepidla z maskovacích pásek. 

- Povrch laku je důkladně očištěň, sterilní a odmaštěn. Připraven pro aplikaci vosku a ochranných nátěrů. Ideálně se hodí před použitím RRC Quick Detailer. Rychle se vypařuje, nezanechává šmouhy.

- Používá se pouze na lakované povrchy, zvenku i uvnitř automobilu.

Vlastnosti:

- používat pouze na lakované povrchy

- velmi dobře podporuje přípravu povrchu před nanesením vosků nebo ochranných nátěrů

- zanechává odmaštěný a sterilní povrch

- aplikovat podle doporučení

- umožňuje vyhodnotit skutečný účinek korekce laku

- připraven k použití

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- povrch postříkejte malým množstvím přípravku rozprašovačem ze vzdálenosti cca 15 cm nebo naneste mikrovláknovou utěrkou

- stříkaný povrch důkladně otřete hadříkem z mikrovlákna

- podle potřeby tyto kroky opakujte

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 °C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte zaschnout

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- hořlavý produkt

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.