Neohodnoceno

RRC Car Wash Odor Killer 1l / Neutralizátor zápachu + Dávkovač

Skladem (>5 ks)
Kód: 94104
321 Kč
Kategorie: Neutralizátor zápachu
Hmotnost: 44105 kg

RRC Odor Killer

- Neutralizátor zápachu RRC Odor Killer je kontaktní přípravek, který odstraňuje špatné organické pachy, např. Pot, moč, zvratky, mléko, potraviny, zvířecí pachy, tabákový kouř atd. Ideální pro auto, domov nebo kancelář.

Vlastnosti:

- přípravek na odstranění organických pachů

- působí přímým kontaktem se zdrojem vůně

- neutralizuje částice, které způsobují zápach

- snadné a rychlé použití

- připraven k použití

- nevyžaduje opláchnutí z aplikovaného povrchu

- nezanechává žádné stopy

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- povrch nastříkejte pomocí spouště

- zbytky přípravku odstraňte hadříkem z mikrovlákna, neoplachujte

- doporučujeme jej použít bezprostředně před všeobecným omytím čalounění

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- podmínkou účinného působení výrobku je jeho přímý kontakt se zdrojem zápachu

- nepoužívejte na pokožku

- povrch materiálu nemočte přípravkem, může způsobit skvrny

- neodstraňuje zápach benzínu a jiných rozpouštědel

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- nevystavujte produkt mrazu nebo přehřátí nebo UV záření

- skladujte na suchém a chladném místě při teplotě

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.