Neohodnoceno

RRC Bug Remover 1L / Odstraňovač hmyzu + Dávkovač

Položka byla vyprodána…
Na dotaz
Kód: 92803
309 Kč
Kategorie: Odstraňovače nečistot
Hmotnost: 1.5 kg
Položka byla vyprodána…

RRC Bug Remover 

- Odstraňovač hmyzu RRC Bug Remover účinně odstraňuje zaschlé stopy od hmyzu a ptačího trusu.
- Ideální pro použití před mytím auta.
- Přípravek je bezpečný pro laky a
plasty.

Vlastnosti:

- odstraňuje zbytky hmyzu, ptačího trusu a další nečistoty

- pro použití na lakované, skleněné, plastové, leštěné kovy, chrom, eloxované, práškové, uhlíkové nebo vinylové povrchy

- bezkontaktní aplikace

- připraven k použití

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- špinavý povrch stříkejte rozprašovačem ze vzdálenosti asi 15 cm

- počkejte 3-5 minut

- důkladně opláchněte vodou pod tlakem

- podle potřeby tyto kroky opakujte

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte zaschnout

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.