Neohodnoceno

RRC APC 1L / Univerzální čistič Květinová vůně

Skladem (>5 ks)
Kód: 92124
263 Kč
Kategorie: APC - univerzální čistič
Hmotnost: 44105 kg

RRC APC

- Univerzální čistič RRC APC účinně proniká, rozbíjí a čistí nečistoty, mastnoty, obtížné skvrny a pevné nečistoty, které ostatní prostředky nemohou odstranit.
-
RRC APC váže nečistoty a vytváří snadno odstranitelnou suspenzi.

Vlastnosti:

- účinný koncentrovaný čisticí prostředek

- univerzální

- odstraňuje veškeré nečistoty

- nutné koncentrovat, používat vhodně naředěný

- alkalické pH

- doporučeno k čištění vnitřních a vnějších prvků automobilů

- efektivní při odstraňování pevných nečistot v průmyslu, stavebnictví a domácnostech

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- zředit koncentrát vodou 

mírné znečištění - 1: 10

silné znečištění   - 1: 4

- naneste roztok na čištěný povrch, použijte kartáč, nebo houbu

- v případě tvrdých skvrn nechte přípravek působit na povrchu několik minut

- otřete povrch vlhkým mikrovláknem a poté jej otřete dosucha čistým hadříkem

- v případě potřeby proces čištění zopakujte

Doporučení:

- POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

- před prvním použitím produktu zkontrolujte jeho účinnek na špatně viditelném místě

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25°C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte zaschnout

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.