Neohodnoceno

RRC ANTI-FOG / Mlžení skel

Skladem (>5 ks)
Kód: 93138
286 Kč
Kategorie: Mlžení skel

RRC ANTI-FOG 

Přípravek RRC Anti-Fog proti zamlžování vytváří tenkou vrstvu, která zabraňuje kondenzaci  na povrchu skla beze změny jeho průhlednosti. Přípravek nezanechává šmouhy.

Vlastnosti:

- přípravek na skleněné povrchy

- vytváří neviditelnou vrstvu, která pohlcuje vodní páry způsobené zvýšenou vlhkostí a teplotními rozdíly uvnitř a vně vozidla

- díky nanesené vrstvě nebude sklo zamlženo vlivem povětrnostních podmínek

- připraven k použití

- bezpečné pro očištěný povrch, pokud se používá podle doporučení

Použití:

- lahvičku před použitím protřepejte

- před použitím s RRC Glass Cleaner důkladně očistěte povrch

- naneste kapalinu na povrch, který se má vyčistit, dodaným rozprašovačem

- jemně otřete hadříkem, který nepouští vlákna

Doporučení:

- před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný, nepoužívejte jej na přímém slunci

- skladujte na suchém a chladném místě při 5 - 25 ° C

- nevystavujte produkt mrazu ani přehřátí

- nenechávejte na povrchu zaschnout

- uchovávejte mimo dosah dětí

- chraňte pokožku během aplikace

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.