Neohodnoceno

RRC Adhesive Remover 1L / Odstranovač lepidel + Dávkovač

Skladem (4 ks)
Kód: 96559
907 Kč
Kategorie: Odstraňovač lepidel
Hmotnost: 44105 kg

RCC Adhesive Remover

- Odstraňovač lepidel RCC Adhesive Remover je univerzální prostředek s příjemnou vůní pro čištění a přípravu povrchu před lakováním, balením, lepením nebo jiným zpracováním

  prvků.

Vlastnosti:

- odstraňuje zbytky lepidla po odstranění:

- vinylových filmů

- samolepicích fólií

- samolepek

- štítků

Použití:

- nastříkejte produkt na povrch

- počkejte několik minut, než bude přípravek fungovat

- otřete místo aplikace například mikrovláknem nebo papírovým ručníkem

- nechte zaschnout

Doporučení:

- skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě.

- uchovávejte mimo dosah dětí

- před prvním použitím přípravku zkontrolujte jeho účinnost na špatně viditelném místě

- chraňte pokožku během aplikace.

- po použití si důkladně umyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.